Start

            teaterscentralen.

Teatern är magisk!


Teaterscentralen är en teaterorganisation för alla och kallas i vardagslag för T-Scentralen. Vi finns för dig som vill teater i Stockholms län oavsett 

kön, etnecitet, religion, funktionsnedsättning eller ålder.

Vi matchar kommande teaterprojekt med enskilda medlemmar och försöker pussla ihop det. Win-win för alla!


Vi vill samla alla scenkonstformer under ett tak; cirkus, performance, dans, teater, akrobatik, mim, stepp. You name it!

Allt är möjligt och tillsammans är vi många och starka och gör underverk!


Teaterscentralen vill att scenkonsten har en given plats överallt, för alla som vill, i sammanhang där man kan få utlopp för sina visioner, drömmar och sin kreativitet och lusten till berättande och skapande.


Under dessa mycket märkliga tider vill vi pigga upp världen genom att erbjuda gratis medlemskap t o m 30 april.


Låt 2020 bli ett år då drömmar och önskningar slår in och visioner blir till verklighet! Det är vi värda. Tillsammans förverkligar vi allt!

teaterscentralen.

- ett nätverk för scenkonst

MOBIL: 0735-03 23 99

Adress: Bondegatan 1G,

116 23 Stockholm